logojwpott  

jurry pott

0529 Elburg stadspoort
Elburg

In de Middeleeuwen gegroeide stad.
Met oude vestingwallen in een vierkant.
De rechte straten zijn dan navenant
haaks op elkaar, kruisend overal.

Veel gebouwen tonen het verleden
mooi gerestaureerd tot op heden.
In een kleine Joodse synagoge
wordt de geschiedenis verhaald.

De visserij uit vroeger dagen
heeft zich geschikt tot een bijrol.
Vandaag wordt gevuld de haven

met mooie jachten en boten,
opgetuigd, met de zeilen bol
straks zeilend op de grote meren.
0526 Elburg vesting
Dorpen en Steden
door aangedane plaatsen aangedaan
0528 Elburg Botterweekend 2010