logojwpott  

jurry pott

1103 Kerk Kampen
Kampen 

Stad aan de IJssel, in boeken beschreven,
bekrompenheid ten voeten uit verteld,.
Veel ruimte in geloven is je niet gegeven.
Strijd en scheuring, aanrichtend een slagveld.

Kerken en kerktorens wijzen wel omhoog,
maar kleuren onder eigen regenboog
Gods goedheid in vaste uitleg en dorre taal.
Iedere kerk predikt voorwaar een eigen verhaal

van liefde. Zoals vroeger eerder verwoord,
door Juffrouw Hendriks - in de Oudestraat
hield zij mij staande, ik heb haar aangehoord -
'of ik wel weet waarheen mijn leven gaat?'

Groot geworden zijn heel andere namen.
Ik vat ze, literair gezien, even voor u samen:
Van Ulsen, een veelzijdig mens, Van Maanen,
'Onrustzaaier'en Ida Gerhardt, haar 'Carillon'

speelt nu weer, ik hoor de heldere tonen.
Op het IJsselwater schittert fel de zon.
Stil voorbijglijdend gaan enkele zwanen,
't witte verenpak doorbreekt het zo gewone.

1108 Kampen korenmarktmpoortklein

Dorpen en Steden
door aangedane plaatsen aangedaan