logojwpott  

jurry pott

HA 6915

zwartewater


het water
door olie als een regenboog weergegeven
weerspiegelt kleuren van het afgemeerde schip
heen en weer
klippers tjalken klipperaken
lagen er menig keer
een witte eend
dobbert tussen afval en resten teer
dan zag je je spiegelbeeld
in het zwarte water heel even
hasselt
aan het zwartewater
dank ook jij je leven

hasselt - indrukken in druk
HA EX6902zwartewater