logojwpott  

jurry pott

Jaarwens 2010-2011

met vernieuwde ogen het jaar binnengestapt
de wereld inkijkend met verhelderd licht
genietend van de vele mooie kleine dingen
de knipoog de blik in de ogen van de ander
ongezegde woorden duidelijk begrijpend
aanwezige glimlach speels om de mond

toch wordt ook gevoeld een jaar overziend
aanwezig zichtbaar besef van tijdelijkheid
’t voorbije jaar kende vreugde en verdriet

maar als verwachtingsvol
adventpaars blijdschap kerstwit wordt
herinneringsgroen de overhand krijgt
en gedenken wegglijdt
de nieuwe dag een nieuw jaar wordt

dan gaat het nieuwe jaar
wintersneeuwwit en liefderozenrood
open als een bloeiende kerstster

van een uiteengespatte kerstbal
liggen de regenboogkleuren
op de grond voor het oprapen

we staan er goddank niet alleen voor