logojwpott  

jurry pott

emmaüsgangers

 

 

we kennen het verhaal

al wel helemaal,

van die twee

uit ’t dorp emmaus.

 

3005 emmausgangers.

 

 emmausgangers 2

in de stijl van poesie parlante

we lopen met hen mee

en horen zus

en zo. al pratend gaan

ze hun weg,

we horen hen aan,

er is emotioneel

gezien heel veel

te overleggen, zogezegd.

 

de een deelt mee

aan de ander al

het wel en wee

wat gebeurd is

op die dag,

en de dagen daarna.

god, wat ging er mis?

 

een en al rouwbeklag

en dagen vol ongena.

al met al is het heel wat

wat er was geschied,

de een zegt dit, de ander dat

je gelooft het toch niet.

ja, het is me wat.

’t is ook niet niemendal.

 

hun stad ligt

in het zicht,

aan de einder daar

word je het gewaar.

het is stil aan

nog een flink eind gaan

van jeruzalem.

 

3006 emmausgangers

 

het gebeurde in die stad

maakt hen onbestemd

in deze dagen

vol met vragen.

ze verhalen aan elkaar

wat ze hebben gehoord

en bovendien

niet hebben gezien.

al pratend lopen zij door,

zij hadden geen oog voor

de weg en wie er gaat.

alleen voor ogen staat

het gebeurde daar.

is het nu waar of niet waar?

 

ineens is daar

die ander, en zo maar

geeft hij antwoord

op hun vragen

van de afgelopen dagen.

ze zien op naar hem,

ze luisteren naar zijn stem.

puzzelstukjes vallen zowaar

zo maar in elkaar.

 

alles lijkt nu zo zonneklaar

en ze worden het gewaar.

het hele verhaal,

begrijpen ze bijna helemaal

  

3004 emmausgangers

 

thuisgekomen,

het is al avond, laat,

van al het gepraat

je weet hoe dat gaat

zijn ze moe,

aan rust toe,

met klem

nodigen ze hem

te blijven eten.

over elk woord

dat ze van hem

op de weg van jeruzalem

hebben gehoord

in alle ernst, dromen

ze nu nog voort.

ze willen nog meer weten,

aan tafel gezeten,

ontvangen gebroken brood

uit zijn hand.

 

dan ineens zien ze meer,

ze weten het weer.

ze herkennen hem,

zien hem met andere ogen,

zonlicht glijdt door de ramen

om dit wonder te beamen

over stad en land

en ze raken opgetogen.

 

de ander zien zij niet meer,

zoals hij was gekomen

in een zucht

van goed gerucht

zo is hij weggenomen,

zij weten: het is de heer.

 

hun leven krijgt weer zin,

krijgt een nieuw begin,

opgelucht lopen

zij dankbaar en blij

de lange weg terug,

vliegensvlug

en weer hebben ze veel,

dat is nu hun deel,

te praten met elkaar.

 

hij is het op wie wij hopen,

dat werden ze gewaar

dat vooral niet vergeten

en dat moeten de anderen

in jeruzalem over hem

ook zeker weten.

 

de weg van het leven

vaak een kruisweg gelijk

wordt een nieuw gegeven

weg van het koninkrijk

en de zon van gods genade

 

3003 emmausgangers

 

schijnt over alledag van nu

voor mij, voor u,

doet weg het kwade.

de zon een open graf,

het licht straalt er van af.

leven krijgt weer zin.

 

leven tegen beter weten in.

de stad aan de horizon,

alsof het niet anders kon,

stad van verleden en heden,

stad van hem,

wordt in dromen gelijk,

het nieuwe jeruzalem,

stad van het koninkrijk

bron van nieuw leven.

 

nieuwe kracht zogezegd

wordt in het hart gelegd

wie wil van dit woord

- dat ieder hoort -

niet hoog opgeven?

  

3004 emmausgangers