logojwpott  

jurry pott

2101 de wijzen uit het oosten

de wijzen uit het oosten

tussen vele sterren

hadden zij van verre

de ster zien staan

 

zij zeiden 'kom we gaan'

en ze gingen, deze wijzen

uit het oosten, heel ver weg

op kamelen samen reizen

en de ster wees de weg

 

in bethlehem kwamen ze aan

daar bleef de ster stil staan

en de wijzen - zo zijn hun namen -

melchior en balthasar

en niet te vergeten caspar

boden hun geschenken, samen

aan aan jezus, het kleine kind

door maria en jozef zeer bemind

wierook, mirre en goud

geschenken van grote waarde

en vergeet hierbij niet

de engelen zongen ook nu dat lied

van vrede, vrede op aarde

 

.