logojwpott  

jurry pott

5902 maanlicht

maanlicht

het was een heel bijzonder gezicht,
de maan, zo laagstaand,
net zichtbaar boven de waterlijn,
nog bezig met het opkomen,

een zilveren oplichtende bol
in diepe koele avondblauwte,
bijna even blauw als waterblauw,

maar nu al mogen we dromen
van het zilveren maanlicht
dat in banen wordt neergelegd
over dat blauwe water

maanlicht dat er straks zal komen,
maanlicht dat er straks zal zijn.