logojwpott  

jurry pott

0500 aan het zwartewater

aan het zwartewater

de kaai onder aan kerk en toren

- sint stefanuskerk genoemd -

waar rondom de kerk bomen dromen

en huizen staan te kust en te keur

in zachte fondanten kleur

dat beeld spiegelt zich zacht

in het zwartewater, ongedacht

dat beeld is nu volmaakt volkomen

het spelend orgel is beroemd

en zelfs de beiaard laat zich horen