logojwpott  

jurry pott

1700 kippen of ander gevogelte.

kippen of ander gevogelte

 

 

de zon is nog maar net opgekomen

in alle vroegte deze dag

de dageraad

brengt een einde aan de dromen

 

kippen of ander gevogelte

kennen de wijze spreuken

zij zijn er als de kippen bij

zij zijn vroeg uit de veren

immers goud in de mond

heeft de morgenstond

 

kukeleku kraaiend

en met hun veren zwaaiend

die schitteren in het zonlicht

wordt door de hanen verkondigd

de nieuwe dag is daar

helder zonneklaar

 

het gewone vrouwvolk

het is een hard gelach

maakt zich daarentegen

druk over deze dag

in elk meegepikt graantje wegen

zij eenvoudig hun geluk

hun dag kan niet meer stuk

 

1705 kippen of ander gevogelte