logojwpott  

jurry pott

1801 geboorte

geboorte

binnen niet al te lange tijd

worden twee mensen verblijd

met een kind, een wonder

immers de geboorte van een kind

blijft toch heel bijzonder

 

dit is een vaststaand feit:

een geboorte is een en al blijheid

het geluk kan gewoon niet op

vader en moeder kijken goedgezind

naar dit kind, mens in een notendop

 

geboorte is ook een eigenaardigheid

van de tijd daarvoor is het een afscheid

noemde men je eerst man en vrouw

nu een nieuwe levensperiode begint

heet je vader en moeder. blijf elkaar trouw