logojwpott  

jurry pott

Ticket

men had er heel lang tegen aangehikt
en er ontstond die avond een flink conflict
over die ene vraag, wel of niet aangedikt.

belangrijke zaken werden ondergeschikt
gemaakt. de vraag bleef: was het ticket
nu wel geschikt of helemaal ongeschikt?

SMT20.1bticket