logojwpott  

jurry pott

vertel me


ik wil je onthalen,
ik wil je verhalen
vertellen, ik wil je overhalen,
ga met me dwalen
over bergen en door dalen,
kijk, hoe we zonder dralen
met blote voeten in sandalen
meerdere malen
door weilanden met palen,
langs akkers met kale
grond en schrale
oogsten, langs rechte kanalen
genietend van zonnestralen
en luisterend naar de muzikale
zang van vogels in grote getale
al waren het gelijk heel speciale
en fenomenale
bekende orgelkoralen
dan weer inademend de maximale
stilte, zonder af te dwalen
door te spreken over kwalen,
over hinderpalen,
over feilen en falen,
waar we altijd weer van balen
toon me het magistrale
in alle talen het instrumentale,
zelfs de metalen
geluiden van de natuur die telkenmale
weer mogen zegepralen
als een absolute finale,
met rustgevende klanken uit oosterse schalen
geniet van al die royale
geweldig mooie signalen
die ik met je wil ophalen
laat de rust nederdalen
laat het schone zegepralen
geniet van hoge idealen
en dat alles zonder te betalen

m a g i s t r a l e
v e r h a l e n