logojwpott  

jurry pott

verliefd nuanceverschil

verliefd stonden ze tegen elkaar
elkaar kussend op de mond
zij keek vragend in zijn blauwe ogen
'zullen we verder samengaan?'
hij opziend en strelend door haar haar
antwoordde vragend zacht en teder
'zullen we samen verder gaan?'

SMT22.6bverliefdnuaceverschil