logojwpott  

jurry pott

Wat weten we?

wij
wij weten
wij weten wat
wij weten wat we
wij weten wat we zijn

maar
maar we
maar we weten
maar we weten niet

wat
wat we
wat we misschien
wat we misschien zullen
wat we misschien zullen wordenSMT23.9bweteninfo