logojwpott  

jurry pott

Weten

het
het is
het is altijd
het is altijd belangrijk
het is altijd belangrijk te
het is altijd belangrijk te weten

wat onbelangrijk is

ONBELANGRIJK

1) Futiel 2) Irrelevant 3) Nietszeggend 4) Nietsbetekenend 5) Niet gewichtig 6) Niet van belang 7) Niet aanzienlijk 8) Onbenullig 9) Onbeduidend 10) Onaanzienlijk 11) Onbetekenend 12) Oninteressant 13) Prutsig 14) Triviaal 15) Verwaarloosbaar 16) Van geringe betekenis 17) Weinigzeggend 18) Zonder betekenis