logojwpott  

jurry pott


Wijze woorden

De wijsheid komt uit het Oosten
daar waar Mongolië ligt

Maar dichtbij huis kan een mongool
de verstandelijke beperking
in acht nemend
toch heel wijze woorden spreken

Voorbeeld:
Een begeleider klapte
met het hoofd
tegen een kastdeur
- dat kan gebeuren -
en sprak de woorden:
“Au, mijn harsens!”

Hoe vallen nu
in alle wijsheid
die uitgesproken woorden
van een mongool te verklaren
- dat kan gebeuren -
“Hersens hebben we hier niet!”

SMT23.5bsyndroomvandown --