logojwpott  

jurry pott

Zestig jaar worden

ontstaan uit liefde
gezond iedere dag
leven beleven
op weg naar
eeuwigheid

het hier en nu leven
leven van alledag
leven delen met anderen
leven gedeeld met velen
tijdgenoten zijn

elkaar leren verstaan
in woord en daad
in oogopslag
in handdruk
in gevoelens
weten wat je hebt
aan elkaar
vrienden geworden
door en voor het leven

dan is er die ene dag
zoveel geschiedenis verjaart
60 jaar in een enkele dag

tijdgenoot
vriend voor en door het leven
oogopslagen zeggen
zeker wel 60 keer meer
dan boekdelen spreken

SMT26.8b60jaarworden