logojwpott  

jurry pott

3100 vogel gods

 

vogel gods

 

 

de vogel gods komt aangevlogen

gewoonweg zomaar voor de zon,

voor de zon van gods genade

 

en kijk toch, zienderogen,

een nieuwe wereld begon

op die dag, mensen uitgelaten

hoorden naar elkaar gekluisterd,

keken elkaar in de ogen, gezegd

en gesproken werd er zoals ’t moet.

 

raakten wij ook maar zo bevlogen,

in vuur en vlam aan de horizon

sprekend over geloof, onze daden,

dan wordt de wereld opgeluisterd

en maken wij waar, heel echt:

wie goed doet goed ontmoet?

 

laat elke dag opnieuw opgetogen

dan drinken uit de ware bron,

de bron van levend water.

immers dan alleen bruist er

levend leven zogezegd,

en ontvangen we liefde op de koop toe

3103 vogel gods