logojwpott  

jurry pott

3660 winter in het staphorsterveld

winter in het staphorsterveld

over het weidse staphorsterveld
ligt in deze wintertijd
stil en breed uitgespreid
de sneeuw, een alles bedekkende deken
over toegevroren sloten en de weg naar de boerderij
de kale boomtakken steken
scherp af tegen de lucht donker en blauw

de boer spreekt wijs 'er komt nog meer kou'
en de neerdwarrelende sneeuw vertelt
de winter is nog lang niet voorbij
--------------------------------------------------------------------------------------------
3661 winter in het staphorsterveld