logojwpott  

jurry pott

De tijd gaat dringen

De tijd gaat dringen
en ik wil nog zoveel dingen
zeggen en zingen

Er zijn herinneringen
met vaak mooie strekkingen,
die ik niet kan verdringen,
maar die ik wil bezingen.

Herinneringen, die swingen,
die uit de band springen,
die ik niet kan bedwingen.

Het zijn niet geuite uitingen
en ingebeelde inbeeldingen,
genuanceerde schakeringen
en schilderachtige uitbeeldingen,
het zijn fraaie schitteringen
van ongedachte ontwikkelingen.

Soms bezorgen ze koude rillingen,
maar meestal zijn het twinkelingen
van visies en lezingen,
van oordelen en meningen.

De tijd gaat dringen
en ik wil nog zoveel dingen
zeggen en zingen.

Al die gemoedsstemmingen,
al die opwindingen
en al die inzinkingen
ach, ze horen bij stervelingen.

SMT4.1bklok