logojwpott  

jurry pott

Dictee

De leerlingen schreven de woorden nadenkend mee:

bal masqué, employé
foyer en soirée
métier, fair-play,
variété, no cure no pay,
allez en cahier
porte-monnaie en congé
décolleté en négligé
de vrouwelijke logée

Die vernederlandste woorden vielen niet echt mee

SMT4.2bdictee