logojwpott  

jurry pott

Hema worst

Bij een worstenwedstrijd
waarbij het ging om kwaliteit,
prijkte, ja wel, de Hema worst
als eerste de beste bovenaan.
Er stond heel duidelijk te lezen:
‘Het zal de Hema worst wezen!’

Heel zeker en zelfvoldaan
las een jurylid plechtig dit
voor uit het juryrapport:
‘Naast genoemde kwaliteit
is mede bepalend de geur,
en natuurlijk ook de kleur!’

Maar hoe nu interpreteer
je die mooie en goede slogan:
‘Het zal de Hema worst wezen!’
met die dubbele betekenis van
zoals boven staat beschreven
of kan het de Hema niets schelen,
‘Het zal de Hema worst wezen!’

SMT8.3bhema worst