logojwpott  

jurry pott

SMT9.1bideefixe --

idee fixe

dit idee fixe
heeft wat excentrieks
en ook wat artistieks

het heeft wat feeerieks
en ook wat karakteristieks

dit idee fixe
heeft kortom heel wat unieks

SMT9.1bideefixe